Biuro Rachunkowe

Jak zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna?

Opublikowano w 2012 roku

Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać w następujący sposób:

  • elektronicznie – wystarczy zalogować się na stronie www.ceidg.gov.pl, wypełnić wniosek on-line i złożyć go (podpisać) elektronicznie lub
  • pobrać i wypełnić wniosek elektronicznie ze strony www.ceidg.gov.pl, następnie wydrukować go, podpisać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy/Miasta lub
  • pobrać i złożyć  wniosek w wersji papierowej w gminie. Gmina przekształci go na wniosek elektroniczny lub
  • przesłać wypełniony wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Wniosek w formie elektronicznej zostaje przekazany przez gminę do GUS (REGON), Urzędu Skarbowego (NIP) oraz do ZUS/KRUS. Nie ma konieczności odwiedzać każdej z tych instytucji z osobna.