Biuro Rachunkowe

VAT a podatek dochodowy

Opublikowano w 2012 roku

Przedsiębiorcy nierzadko spotykają się z sytuacją, w której prowadzona przez nich działalność gospodarcza nie przynosi dochodu, tym samym nie płacą podatku dochodowego, a muszą płacić podatek VAT. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji? Wtedy, gdy podatnik uzyskuje przychody ze sprzedaży obciążone podatkiem VAT, natomiast koszty związane z działalnością gospodarczą nie są tym podatkiem obciążone. Wówczas występuje podatek należny (z faktur wystawionych przez przedsiębiorcę) a brak jest podatku naliczonego (z faktur otrzymanych przez przedsiębiorcę).

Dla przykładu wyobraźmy sobie firmę, w której przychód opodatkowany podatkiem VAT w danym okresie wyniósł 10.000zł netto a VAT (23%) należny od niego był równy 2.300zł, koszty wynagrodzeń wyniosły 8.000zł a pozostałe koszty 4.000zł netto a naliczony od nich VAT (23%) 920zł. Wówczas:

  • przychody-koszty = 10.000-12.000=-2.000zł, czyli firma zanotowała stratę w kwocie 2.000zł i nie odprowadzi do urzędu skarbowego podatku dochodowego,
  • VAT należny - VAT naliczony = 2.300-920=1380zł, co oznacza obowiązek odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT w kwocie 1380zł. Smutne, ale prawdziwe, a wynika z niezależności między podatkiem dochodowym a podatkiem VAT.