Biuro Rachunkowe

Kto może sprzedawać w systemie vat-marża?

Opublikowano w 2012 roku

Kwestię tę reguluje art. 120 ustawy podatku od towarów i usług (czyli VAT) Dotyczy to m.in. sprzedaży towarów używanych kupionych od:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • podatników, którzy do sprzedaży zastosowali zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (jako dostawa towaru używanego) lub art. 113 (gdy sprzedawca był podatnikiem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT- zwolnienie ze względu na obroty),
  • podatników, którzy sprzedaż opodatkowali w systemie VAT-marża.

Sprzedając w systemie VAT marża podatnik nie odlicza podatku VAT od zakupu, natomiast przy sprzedaży nalicza VAT tylko od marży. Oznacza to, że jeżeli cena zakupu jest równa cenie sprzedaży (marża wynosi 0%), podatek VAT nie wystąpi (jego kwota będzie równa 0 PLN).