Biuro Rachunkowe

Co powinna zawierać faktura VAT-Marża?

Opublikowano  w 2012 roku


Faktura VAT-marża powinna zawierać , podobnie jak normalna faktura VAT, następujące dane:

  • Dane o nabywcy,
  • Dane o sprzedawcy,
  • Datę wystawienia faktury,
  • Nazwę towaru/usługi, ich miary oraz ilości lub zakres świadczonej usługi.

Różnica pomiędzy fakturą VAT-marża a normalną fakturą VAT dotyczy przede wszystkim kwot wykazywanych na dokumencie sprzedaży. Mianowicie na fakturze VAT-marża powinna znaleźć się łączna kwota należności (należność ogółem) wraz z podatkiem VAT (naliczonym od marży), czyli kwota brutto.