Biuro Rachunkowe

Mały podatnik

Opublikowano w 2012 roku

Małym podatnikiem może być ta osoba (ten podmiot), u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim i bieżącym roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro. W przypadku podatników wynagradzanych prowizyjnie limit ten dotyczy łącznej kwoty prowizji i wynosi 45.000 euro. Do przeliczenia kwot limitów stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (zob. art. 2 pkt. 25 ustawy o VAT).

Mali podatnicy mogą korzystać z ułatwień w rozliczaniu podatku VAT. Przede wszystkim mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń (polegającej na tym, że obowiązek podatkowy jest powiązany nie tylko z dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, lecz także z otrzymaniem zapłaty). Deklarację VAT-7K składają oni za okresy kwartalne. Mali podatnicy niekorzystający z kasowej metody rozliczeń również mogą składać deklaracje za okresy kwartalne lub miesięczne.