Biuro Rachunkowe

Kto i kiedy wystawia notę korygującą?

Opublikowano w 2012 roku

Dokumentami korygującymi faktury VAT są faktury korygujące (tzw. korekta do faktury VAT lub korekta faktury) oraz noty korygujące. Dokumenty te służą poprawieniu błędów lub uzupełnieniu braków w wystawionej fakturze VAT. Notę korygującą może wystawić podatnik, który otrzymał fakturę VAT lub fakturę korygującą zawierającą w szczególności błędy lub braki dotyczące danych sprzedawcy lub nabywcy lub oznaczenia towaru albo usługi. Podatnik nie może korygować faktury VAT za pomocą noty korygującej w przypadku, gdy błędy lub braki dotyczą jednostek miary lub danych liczbowych dotyczących ilości, wartości, stawki VAT itp.

WAŻNE! Notę korygującą wystawia podatnik, który otrzymał fakturę pierwotną.

Nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

  • numer kolejny i datę jej wystawienia,
  • imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,
  • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, tj. dane identyfikujące dostawcę i nabywcę, datę sprzedaży, datę wystawienia faktury i jej numer,
  • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej,
  • oznaczenie "Nota korygująca".