Biuro Rachunkowe

Zbiorcza faktura korygująca na udzielony rabat

Opublikowano w 2012 roku

W przypadku udzielenia rabatu można wystawić zbiorczą fakturę korygującą, co wynika z przepisu § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem udzielający rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do tych dostaw, która to faktura powinna
zawierać co najmniej następujące elementy:

  • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
  • dane sprzedawcy i nabywcy - imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone, adresy, NIP;
  • okres, do którego odnosi się udzielany rabat;
  • kwotę udzielonego rabatu;
  • kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Nie ma konieczności umieszczania danych dotyczących faktur pierwotnych zawierających nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług. Jeżeli udzielany przez podatnika rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami VAT, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego należy podać w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.