Biuro Rachunkowe

Jak otrzymać dotację z UE?

Opublikowano w 2012 roku

I. Pomysł

Najważniejsze to mieć dobry pomysł i właściwe go uzasadnić. Powinieneś wiedzieć dokładnie co i gdzie chcesz zrobić a  następnie określić oczekiwane efekty, jakie Twoja inwestycja może przynieść.

II. Znajdź Program, z którego otrzymasz dotację
Drugim  krokiem do ubiegania się o dotacje unijne jest określenie, gdzie projekt – Twoja inwestycja - będzie zlokalizowana, a następnie wybór Programu, a w nim Działania, które najbardziej będzie odpowiadało Twoim potrzebom. Pomocne strony, to np. www.cop.lodzkie.pl, www.scp-slask.pl, www.arimr.gov.pl.

III. Zapoznaj się z dokumentacją Programu i terminami naboru wniosków
Po wyborze Działania znajdź instytucję, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie interesującego Cię konkursu i zorientuj się, jakie są terminy naboru wniosków. Zapoznaj się również z dokumentacją wybranego Programu. Jest ona podstawą do prawidłowego opracowania aplikacji konkursowej.

IV. Przygotuj dokumentację lub zleć jej przygotowanie profesjonalnej firmie ;)
Głównym i podstawowym dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dotację unijną jest wniosek o dofinansowanie oraz biznes plan. Wniosek musisz przygotować w wersji papierowej i elektronicznej. Wzory tych dokumentów są zawsze publikowane na stronach internetowych instytucji prowadzących nabór wniosków - tzw. Instytucji Wdrażających.  Pozostałe dokumenty, które musisz skompletować, to min.: dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, PIT-y),  dokumenty rejestrowe firmy (KRS lub EDG), NIP itp.

V. Złóż wniosek aplikacyjny
Kolejnym krokiem do otrzymania dotacji jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Dokumentację aplikacyjną, która powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, należy złożyć w wyznaczonym terminie do instytucji, która zajmuje się przyjmowaniem wniosków.

Po spełnieniu kryteriów formalnych projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej. Po pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej i osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów, wniosek zostaje umieszczony na liście rankingowej. Wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów, zostają wybrane do dofinansowania.