Biuro Rachunkowe

ZMIANA zasad wpłacania zaliczki na podatek dochodowy

Opublikowano w 2012 roku

Od 2012 r. został zlikwidowany obowiązek zapłaty w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad (a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, podwójnej zaliczki za III kwartał). Wynikało to stąd, że podatnicy, nie będąc zobowiązani do ustalenia zaliczki za grudzień (albo IV kwartał), opłacali ją w kwocie równej zaliczce za listopad (albo III kwartał) w terminie do 20 grudnia. Stąd przyjęło się używać sformułowania "podwójna zaliczka za listopad".

Dotychczasowe przepisy sprawiały, że przedsiębiorcy często dążyli do zwiększenia kosztów działalności szczególnie w listopadzie, co miało służyć obniżeniu dochodu do opodatkowania. Kwota podatku dochodowego do zapłacenia za miesiąc listopad stanowiła bowiem dwukrotność zaliczki, obliczonej na podstawie prowadzonej ewidencji podatkowej. Tak było do końca 2011 roku.

Natomiast począwszy od 2012 roku zaliczkę na podatek dochodowy za listopad zapłacimy do 20 grudnia, natomiast za grudzień (lub ostatni kwartał) tego roku zaliczkę należy zapłacić do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada bowiem w niedzielę). 

Podatnicy prowadzący ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury na koniec każdego roku podatkowego. Jednak przy ustalaniu kwoty zaliczki za ostatni miesiąc (albo kwartał) roku podatkowego, spisu tego nie uwzględniają (źródło: Pismo Ministra Finansów z 4 września br., stanowiące odpowiedź na zapytanie Wydawnictwa GOFIN w przedmiotowej sprawie).


Jeżeli podatnik złoży roczne zeznanie podatkowe przed upływem terminu wpłaty zaliczki (czyli przed 21 stycznia 2013) i dokona zapłaty podatku dochodowego, nie wpłaca zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc (albo kwartał) roku podatkowego. Zaliczka ta zostanie bowiem uwzględniona już w rozliczeniu rocznym.