Biuro Rachunkowe

Leasing

Leasing to umowa cywilnoprawna, polegająca na przekazaniu przez leasingodawcę (firmę leasingową, finansującego) sprzętu leasingobiorcy do używania w zamian za określone opłaty, regulowane zwykle w cyklach miesięcznych, zwane czynszami lub ratami leasingowymi. Przedmiotem leasingu mogą być m. in. środki transportu, maszyny, sprzęt medyczny, nieruchomości.

Dwie najbardziej popularne formy leasingu to:

Leasing operacyjny, w przypadku którego podatkowo przedmiot leasingu stanowi środek trwały leasingodawcy i on dokonuje stanowiących koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od tego środka. Natomiast leasingobiorca do kosztów uzyskania przychodu zalicza wynikające z faktur raty leasingowe w kwocie netto. Podatek VAT jest płacony przez leasingobiorcę od rat leasingowych, czyli jest rozłożony w czasie proporcjonalnie do czasu trwania umowy. Warto to podkreślić, ponieważ przedsiębiorca leasingujący dany przedmiot może używać go dla celów prowadzonej działalności bez ponoszenia jednorazowo istotnego obciążenia finansowego, jakim jest podatek VAT, lecz płacić go stopniowo, wraz ze spłatą kolejnych rat leasingowych.

 
Leasing finansowy (kapitałowy), w przypadku którego mimo, że przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy, jest on podatkowo traktowany jako środek trwały leasingobiorcy i on dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tego środka. Odpisy te stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu. Ponadto kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest część odsetkowa raty leasingowej. Podatek VAT jest płatny jednorazowo z góry, przy odbiorze przedmiotu leasingu (wraz z pierwszą ratą leasingową), co jest rozwiązaniem o wiele mniej korzystnym niż w przypadku leasingu operacyjnego.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z LEASINGU DLA PRZEDSIĘBIORCY:

Optymalizacja podatkowa – leasing operacyjny pozwala skrócić okres rozliczania wydatku na zakup danego środka trwałego w kosztach działalności, a tym samym obniżyć podstawę opodatkowania bardziej aniżeli zakup tego środka trwałego z własnych funduszy lub z wykorzystaniem kredytu. Wynika to stąd, że okres leasingowania może być krótszy niż okres amortyzacji. Leasing operacyjny umożliwia więc obniżenie podatku dochodowego bez znaczącego angażowania własnych środków finansowych w krótkim okresie.

W przypadku leasingu operacyjnego rozliczenie płatności z tyt. podatku VAT w czasie, a nie jednorazowa płatność całej kwoty VAT od przedmiotu leasingu przy jego odbiorze.

Krótsze i prostsze procedury zawarcia umowy leasingowej w porównaniu z umową kredytową. Dzięki uproszczonym procedurom stosowanym przez wybrane firmy leasingowe, Klient zyskuje czas. Dodatkowo nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem dokumentów.

Elastyczność umowy leasingu - dostosowanie struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb Klienta np. poprzez ustalenie poziomu wartości początkowego zaangażowania finansowego (opłaty wstępnej), długości umowy, sezonowy harmonogram rat leasingowych.


KIEDY WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD LEASINGIEM?

Brak własnych środków finansowych lub nieopłacalność zaangażowania tych środków w zakup środka trwałego i zamiar skorzystania z wygodnego, szybkiego i stosunkowo łatwo dostępnego zewnętrznego finansowania.

Małe koszty uzyskania przychodu, skutkujące wysoką podstawą opodatkowania – leasing operacyjny pozwala istotnie i szybko powiększyć koszty, ponieważ cała opłata wstępna może stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia.

Problem z otrzymaniem finansowania w innej instytucji finansowej, np. w banku.

Sezonowość przychodów – wybrane firmy leasingowe oferują Klientom sezonowy  harmonogram spłat rat leasingowych. Poprzez leasing sezonowy przedsiębiorca może sam dostosować kwotę rat leasingowych tak, aby były one adekwatne do zysków, jakie generuje jego przedsiębiorstwo w danym okresie.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat leasingu lub chcecie otrzymać ofertę leasingu na konkretny środek trwały, zapraszamy do współpracy .

Osoba do kontaktu: Magdalena Chybalska, tel. 44 683 82 58, kom. 603-367-386, e-mail: cde@cde.com.pl