Biuro Rachunkowe

CDE Dotacje Radomsko

Oferta dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Firma CDE z siedzibą w Radomsku wspiera osoby zamierzające otworzyć własną firmę doradztwem w zakresie pozyskania na ten cel środków finansowych oraz przygotowuje dokumentację o dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), z funduszy unijnych oraz z innych źródeł. Dzięki naszemu wsparciu od 2008 roku działalność gospodarczą zarejestrowało kilkadziesiąt osób.

Na etapie tworzenia własnej firmy oferujemy Państwu:

 • Doradztwo w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie pozyskania bezzwrotnych środków finansowych na rozpoczęcie działalności (dotacje PUP, PFRON, UE i inne)
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej do rozpoczęcia działalności
 • Przygotowanie dokumentacji o dotację (np. wniosek do Urzędu Pracy o podjęcie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wniosek i biznes plan o dotację unijną).

Gdy już Państwa firma funkcjonuje, nasza oferta dla nowopowstałych podmiotów obejmuje:

 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej (oferta promocyjna dla nowych firm w okresie pierwszych miesięcy funkcjonowania)
 • Doradztwo oraz obsługa w zakresie dotacji dla firm
 • Leasing
 • Wnioski kredytowe
 • Porównywanie ofert kredytowych oraz leasingowych dla firm

Obsługa firm w zakresie dotacji unijnych, biznes planów, studiów wykonalności i wniosków kredytowych

Firma CDE zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, sporządzania wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, wniosków kredytowych, analiz i prognoz zarówno finansowych jak i sprzedaży. Przygotowujemy także analizy efektywności inwestycji, pozwalające między innymi ocenić sytuację finansową Państwa firmy w okresie realizowania znaczących inwestycji.

W zakresie dotacji unijnych świadczymy kompleksową usługę obejmującą:

 • Bezpłatne doradztwo i ocenę możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji zawierającej wniosek o dotację oraz biznes plan wraz z prognozami sprzedaży i prognozami sprawozdań finansowych
 • Sprawdzanie kompletności wymaganych dokumentów, stanowiących załącznik do wniosku
 • Złożenie dokumentów w instytucji finansującej
 • Pilotowanie procedury oceny wniosku i biznes planu oraz wykonanie związanych z tym czynności do momentu otrzymania ostatecznej informacji o ocenie złożonej dokumentacji
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
 • Rozliczanie dotacji wraz z przygotowaniem dokumentów, wymaganych przez instytucję finansującą

Główna część płatności za przygotowanie, złożenie i pilotowanie oceny wniosku, jest uiszczana po otrzymaniu przez Państwa firmę decyzji o przyznaniu dotacji.
Świadczona przez naszą firmę usługa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych pozwala ograniczyć Państwa kontakt z instytucjami przeprowadzającymi procedurę oceny wniosku do minimum. Państwa obecność w instytucji finansującej jest konieczna dopiero na etapie podpisywania umowy o dotację.
W zakresie sporządzania wniosków kredytowych, biznes planów oraz studiów wykonalności przygotowujemy pełną dokumentację, wymaganą w procesie ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania realizowanych przez Państwa firmę inwestycji (przede wszystkim kredytów, również preferencyjnych, dotowanych z budżetu państwa lub Unię Europejską) wraz z prognozami sprzedaży, prognozami sprawozdań finansowych oraz analizą wskaźnikową, stanowiących integralną część biznes planu.

Słowa kluczowe: biuro rachunkowe Radomsko, dotacje Radomsko