Biuro Rachunkowe

CDE Doradztwo Biznesowe

Zakres naszych usług doradczych obejmuje m. in.

 • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
 • Bieżące doradztwo finansowo-księgowe
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (czytak więcej o PPK)
 • Doradztwo kredytowe oraz leasingowe
 • Doradztwo w zakresie dotacji oraz innych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie strategii pozyskiwania dotacji i kredytów

Usługi doradztwa świadczone przez CDE skierowane są zarówno do osób planujących podjęcie działalności gospodarczej jak i do podmiotów już funkcjonujących na rynku. W zakresie finansów i księgowości z usług CDE korzystają zarówno Klienci naszego biura rachunkowego jak i firmy prowadzące księgowość samodzielnie.
Kompleksowość naszej oferty oraz posiadana wiedza pozwalają nam na konsulting małych i dużych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez firmy. Konsulting taki, w zależności od potrzeb Klienta, może obejmować analizę obecnej sytuacji finansowej firmy, która pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy firma generuje odpowiednie zasoby gotówki, by podjąć się realizacji określonej inwestycji. Możliwe jest także współfinansowanie danego przedsięwzięcia środkami pochodzącymi z zewnątrz, którymi zazwyczaj mogą być: kredyt inwestycyjny, leasing (finansowy lub operacyjny) a także różnego rodzaju dotacje. Usługa ma na celu ocenę możliwych wariantów struktury finansowania projektu, czyli określenia udziału poszczególnych form finansowania (środki własne, środki obce oraz jakie środki obce: jaka kwota kredytu? jaki udział leasingu? jaki leasing? jaki udział może stanowić dotacja?). Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji może obejmować:

 • Analizy obecnej sytuacji finansowej firmy oraz oceny jej możliwości inwestycyjnych
 • Analizy możliwości finansowania inwestycji środkami zewnętrznymi
 • Analizy możliwości łączenia różnych zewnętrznych form finansowania, w tym także dotacji
 • Opracowanie prognoz sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych) oraz wskaźników ekonomiczno-finansowych (wskaźniki rentowności, płynności, rotacji, zadłużenia) z różnymi wariantami struktury finansowania
 • Wskazanie najlepszej struktury finansowania projektu w świetle przyjętych założeń

Słowa kluczowe: biuro rachunkowe Radomsko, doradztwo biznesowe Radomsko