Biuro Rachunkowe

Magdalena Chybalska

Magdalena Chybalska

Ekonomistka, specjalistka w zakresie funduszy unijnych, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego


Wykształcenie:

  • Magister ekonomii (2002), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: finanse przedsiębiorstw i jednostek samorządowych.
  • Ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowości i Zarządzania Finansowego (2008), Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
  • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 29669/2008 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81 ust2 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r, nr 76, poz. 694 ze zm.).
  • Ukończone Studia Podyplomowe Prawa Podatkowego (2014), Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.  
  • Certyfikat CWPE Centrum Wspierania Projektów Europejskich Sp. z o.o. z zakresu funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.