Biuro Rachunkowe

Filip Chybalski

Filip Chybalski

Ekonomista, specjalista w zakresie prognozowania gospodarczego, statystycznych metod analizy danych oraz ekonomii emerytalnej, profesor w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Autor ok. 100 publikacji naukowych, wydanych w kraju i zagranicą. Członek European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP). Koordynator międzynarodowej grupy badawczej Pensions & Intergenerational Relations (PIR) Research Group.

Działalność naukowa/publikacje - kliknij

Wykształcenie:

  • Magister ekonomii (2002), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: finanse przedsiębiorstw i jednostek samorządowych.
  • Doktor nauk ekonomicznych (2004), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
  • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2013), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  • Profesor nauk społecznych (2020), reprezentowane dyscypliny nauki: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.
  • Ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (2010). 
  • Ceryfikat Księgowy Ministra Finansów (2011), potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81 ust2 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r, nr 76, poz. 694 ze zm.).